Dunajská Streda  (varianta.2 -rýchlejšia)

motokárová dráha Dunajská Streda (video trate)

Povrch:  asfalt

Dĺžka:  1900 metrov

Počet bránok:  9

Max.počet jazdcov:  130

popis: Motokárová dráha, jedna meraná jazda - dve kolá, menej retardérov

© 2016 Všetky práva vyhradené.

HUKOt motorsport