Viac z fotodokumentácie od Luboša, zo Slávnostného Vyhlásenia druhého ročníka šampionátu autoSlalomShow CUP 2017 s Ukončenia sezóny, nájdete tu: KLIKNI TU

© 2016 Všetky práva vyhradené.

HUKOt motorsport