Pravidlá

PRAVIDLÁ seriálu RaceShow:

-Zápis jazdcov do pretekov začína vždy ZHRUBA 30 dní pred pretekmi online predregistráciou na tejto webstránke, alebo na funpage na facebook-. Všetci schválení predregistrovaní jazdci majú účasť na štarte v daných pretekoch garantovanú. SAMOTNÁ Registrácia ONLINE PREDREGISTROVANÝCH JAZDCOV / zaplatenie štartovného, prebieha ráno v deň pretekov, priamo na mieste podujatia. Registračný poplatok je 20€ na jedného jazdca.

-V aute môže počas jazdy na trati sedieť okrem vodiča max. jeden spolujazdec.
Ten musí byť rovnako ako vodič pripútaný a tiež mať na hlave bezpečnostnú prilbu.

-Na jednom aute môžu štartovať maximálne dvaja jazdci - dabléri.
Zmena auta počas pretekov môže byť dovolená len po udelení výnimky riaditeľom pretekov.

-AUTÁ NEMUSIA MAŤ LEN SLOVENSKÉ ŠPZ + TP. na štarte SÚ POVOLENÉ AJ AUTÁ BEZ ,,PAPIEROV´´ ale musia byť vybavené bezpečnostnými pásmi.
Automobily triedy CABRIOLET budú pripustené na štart iba so zabudovaným ochranným rámom, alebo pevnou strechou ( HARDTOP )

-!Každý štartujúci a spolujazdec, musia byť počas celej jazdy pripútaní bezpečnostnými pásmi
a mať na hlave riadnu BEZPEČNOSTNÚ prilbu!

- POVINNOSŤ KAŽDÉHO ŠTARTUJÚCEHO, JE MAŤ PRI SEBE v AUTE, HASIACI PRÍSTROJ ASPOŇ KILOVÝ.
-V prípade porušenia týchto bezpečnostných nariadení bude jazdec z danej jazdy vylučený,
bez nároku na opakovanú opravnú jazdu.

V prípade, že jazdcovi z akýchkoľvek dôvodov nebolo umožnené štartovať na trati, prípadne pre pohyb traťových komisárov, odstavenému vozidlu štartujúce pre ním, musel z bezpečnostných dôvodov spomaliť, alebo zastaviť nie vlastným pričinením, je jeho povinnosťou túto skutočnosť nahlásiť v cieli v momente dokončenia danej jazdy. Po uznaní riaditeľom pretekov, dostane jazdec nárok na opakovanú opravnú jazdu.

Kontakt

HUKOt motorsport

slalomshow@gmail.com

sídlo HUKOt o.z.:
Hronská 2
93401 Levice


0904 002 102
0904 404 040

Vyhľadávanie

  

 

 

© 2016 Všetky práva vyhradené.

HUKOt motorsport