Tímová trofej - pravidlá:

TEAM TROPHY - Rules:

Jeden Tím môže mať zaregistrovaných MAX. 5 jazdcov vopred registrovaných pred začiatkom sezóny ! - avšak šéf tímu, musí nahlásiť zmenu jazdcov svojho tímu pred začatím konkrétneho blížiaceho sa podujatia. Ak tak neučiní, berie sa zaradenie jazdcov podľa posledného nahlásenia. Po odštartovaní podujatia, už nie je možné meniť jazdcov tímu pre danú súťaž / v daný deň. Počas sezóny nie je možné zmeniť členov tímu, doplniť nových!  Tím sa bude skladať z počtu 3 jazdcov na danom podujatí. Na každom podujatí sa budú vyhodnocovať najlepšie 3 Tímy . Výsledný počet bodov z podujatia, robí súčet výsledkov všetkých troch jazdcov z konkrétneho tímu v kategóriách. Pri rovnakom počte bodov, rozhoduje umiestnenie v absolútnom poradí.

 
 

Registrácia do súťaže Tímová Trofej

TEAM TROPHY FORMULÁR:

TEAM TROPHY v sezóne 2022:

Nakama motorsport Aurel Kaufmnann Filip Krasňanský Viktor Strieženec Frederik Takač Katka Zdravkovič
MSC Pulkautal Thomas Wolfgang Walter Pranzl Jürgen Frey Friedrich Dolezal Alexander Rossi
        - -
Kakos Racing Team Patrik Pavkov Luboš Jenis Miro Homola Feri Kadlečík  
PowerTDI BlackOut  Mario Matušný Ján Skaličan  Erik Bajanek  Kevin Bartaloš Jakub Ďuriník 
Because Race Team Filip Melicher Peter Nemčič Matuš Ryzí Peter Ganoczy -
DERECK-SLALOM-RACING-TEAM Dariusz Nahrebecki Hubert Nahrebecki Christian Weyermayr Christoph Weyermayr -
JLM Racing Team Peter Holubčík Matúš Urík Dávid Lekeš Maroš Mészáros Filip Kúš
D-Racing Team Ľuboš Čelín Róbert Galovič jr. Filip Obora Róbert Galovič st.  
Rival Car Július Radič Zlatica Radičová Jaroslav Pienčík    
Padol Ventil Dominik Horvath Peter Herceg Ján Golier Andrea Komačková Maroš Kováč
AMK-Baník Handlová Richard Magdolen Peter Kahún Viktor Magdolen Richard Magdolen  
H+Garage Róbert Kovács Peter Makši Miroslav Rievaj Andrej Hronec Kamil Surový
Matadors Race Team Zdenko Gergeľ Zdeňek Gergeľ Michal Izakovič Peter Vajda Lukáš Opatovský
Team garáž Filip Slez Tomáš Maceják Richard Slez    

 

© 2016 Všetky práva vyhradené.

HUKOt motorsport