Kompletnú fotogalériu autoSlalomShow Cup nájdete na tomto odkaze:

- autoSlalomShow Cup MEDIA

© 2016 Všetky práva vyhradené.

HUKOt motorsport